Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ By , 5.03202

Top

Cửa hàng Phật Giáo Pháp Khí Mật Tông Ngọc MaNi 

Địa chỉ: 94 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú

 

Thống kê truy cập

 • Lượt ghé thăm: 2,855,294
 • Lượt truy cập: 2,881,124
 • Đang xem: 9 (9 khách)

Sản Phẩm Mới

  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   Tên:Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   20180525100854.jpg
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   Tên:Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   20180525100847.jpg
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   Tên:Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   20180525100833.jpg
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   Tên:Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   20180525100752.jpg
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   Tên:Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   tb2eeh9iwagskjjy0fcxxczevxa!!4.jpg
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   Tên:Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   tb2dbz6iv9gskjjsspbxxbenxxa!!4.jpg
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   Tên:Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
   tb2g-bai6ihskjjy0ffxxbgzfxa!!4.jpg
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
  • Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ
 • Mã SP: 1820
  Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ [1820] (Lượt xem 3202)
  Xuất xứ: N/A
  Nhà sản xuất: NXB Tp.HCM
  Chuyên mục: Mật Tông , Pháp Khí, Sản Phẩm Mới,
  Giá:
  339,000VND/Bộ
  Free Ship
  Đặt hàng

Vajrakilaya
(Kim Cang Phổ Ba)

Kim Cang Phổ BaVajrakilaya (Kim Cang Phổ Ba) còn được gọi là Vajrakumara (Kim Cang Đồng Tử) có nghĩa là tuổi trẻ bất diệt. Ngài có 3 đầu, 6 cánh tay và 4 chân, là đại diện cho tam thân ( Pháp thân, Báo Thân, Hoá Thân), lục độ Ba La Mật ( Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Thiền Định, Trí Tuệ – Bát Nhã ) và Tứ Vô Lượng tâm ( Từ, Bi, Hỷ, Xả ). Ngài mang trên người tám món trang sức thường thấy của phẫn nộ tôn và đôi cánh hùng mạnh để tượng trưng cho những hành động nhanh chóng của ngài. Vị minh phi phối ngẫu của Vajrakilaya được gọi là Khorlo Gyedunma.Thân thể của bà mang màu xanh da trời, tượng trưng cho sự bất động và bất biến.

Vajrakilaya là một hoá thân phẫn nộ của Vajrapani (Kim Cang Thủ), còn phối ngẫu của ngài là hoá thân của Tara Xanh (Lục Độ Mẫu). Vajrapani là biểu tượng cho sức mạnh của chư Phật, còn Tara Xanh là biểu tượng của tất cả hoạt động tánh giác của chư Phật.

.Khai thị về thực hành Vajrakilaya :

Vajrakilaya, hay kila, có nghĩa là một thứ gì đó sắc nhọn, một thứ dùng để đâm, chọc xuyên qua các thứ khác, đại loại như là một con dao găm. Một con dao găm mà nó quá bén đến mức có thể đâm xuyên mọi thứ, trong khi không thể có cái gì đâm xuyên qua được. Sự sắc bén và năng lượng xuyên thủng mọi thứ này là những gì được sử dụng trong thực hành và là phương pháp quan trọng nhất trong những phương tiện vô lượng không thể tính đếm của Kim Cang Thừa.

Vajrakilaya là một trong những bổn tôn phổ biến nhất được biến đến khi dùng để tiêu diệt những chướng ngại. Guru Rinpoche đã đạt được giác ngộ thông qua sự thực hành Yangdag Heruka, tuy nhiên trước đó ngài đã phải thực hành Vajrakilaya để dẹp, cũng như làm sạch những chướng ngại, và sau đó, thông qua đó, ngài thực hiện những phần còn lại và đạt được những gì ngài mong muốn. Do vậy, Vajrakilaya được biết đến thông qua sự dọn sạch những chướng ngại.

Vajrakilaya được biết đến như là những hiện thân của tất cả mọi hoạt động của chư Phật. Khi nói đến Vajrakilaya, thì chúng ta còn được biết đến ngài như là một hoá thân phẫn nộ của Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa)

Có rất nhiều, rất nhiều đạo sư vĩ đại trong cả Ấn Độ và Tây Tạng, nhất là Tây Tạng thực tập về Vajrakilaya, đặc biệt là ở dòng truyền Nyingma (Cổ Mật), cũng có ở dòng truyền Kagyu và trong dòng truyền Sakya. Ở trong cả ba truyền thống Sakyapa, Tsharpa, Ngorpa. Hộ thần chính của dòng truyền Sakya ngoài Hevajra (Hỷ Kim Cang) là Vajrakilaya. Cho tới ngày nay, một trong những thực hành chính yếu của đức pháp vương Sakya Trizin cũng là Vajrakilaya.

Vajrakilaya không phải chỉ là một bổn tôn bình thường. Mà là tất cả, là một con đường hoàn thành từ ngondro (các pháp dự bị tu tập) cho tới thiền định phát triển và thiền định hoàn thiện. Pháp này có một con đường toàn vẹn riêng của mình. Có rất nhiều giáo pháp quý báu dựa trên nền tảng Vajrakilaya. Ví dụ như là những kho tàng giáo lý từ Jigme Lingpa, Ratna Lingpa và Nyang-rel Nyima Ozer. Không chỉ là những giáo lý ẩn tàng, mà trên thực tế vẫn có tại những dòng truyền ở Ấn Độ. Có Hevajra Tantra, cũng như có Vajrakilaya Tantra. Jamyang Khyentse Wangpo, H.H (Pháp Vương) Dilgo Khyentse Rinpoche, Dudjom Rinpoche, đều là những Lạt Ma vĩ đại. Trong truyền thống của Kaguy và Nyingma đều có những sadhana thực hành Vajrakilaya riêng của mình.

Khi nói về Vajrakilaya, chúng ta nói về bốn loại dao : dao Chất liệu , dao Bi mẫn , dao Bồ Đề Tâm, và dao Trí Tuệ.

 • Dao găm Chất liệu, thông thường được làm bằng những loại gỗ hoặc sắt, thép chất lượng, và đã được ban phước ở trong những buổi lễ ban phước, quán tưởng. Giữ nó bên mình và dùng nó chủ yếu để xuyên thủng mọi chướng ngại.
  • Dao găm Bi mẫn cơ bản là sự thực hành từ bi, và các đối tượng để dao găm đâm vào đó là chúng sanh. Bạn phải đặt nó lên chúng sanh.
  • Và có thực hành Bồ Đề Tâm, dao găm Bồ Đề Tâm, đây là một dạng chính yếu khác của thực hành liên quan giữa Bồ Đề và vô thượng Bồ Đề lại với nhau. Ta dùng dao găm này đâm vào phương tiện.
  • Trí tuệ và phương tiện, phương tiện chính là đối tượng. Đây là điều phức tạp nhất.Và cuối cùng, con dao quan trọng nhất là con dao của trí tuệ. Con dao này, trí tuệ, là toàn bộ giáo pháp Ati-yoga, như là giáo lý Dzogchen ( Đại Toàn Thiện), và con dao này được dùng để đâm vào sự vô minh.

-Đạo sư vĩ đại Mipham Rinpoche [1846-1912] đã cô đọng lại ý nghĩa của Vajrakilaya như sau:

Như là trạng thái tự nhiên của mọi hiện tượng

Đây là sự tự do toàn thiện vĩ đại trước nhị biên.

Trạng thái tự nhiên đó được nhận biết thông qua sự tỉnh giác riêng lẻ.

Đó chính thực là Kila – trí tuệ của sự tỉnh giác.

 

Nó được gọi là Vajra – trí tuệ bất nhị – bất hoại,

Và được gọi là Kumara (Đồng Tử) vì trạng thái tự nhiên bất biến, và tự tại trước sự huỷ hoại.

Trạng thái Phật tánh nguyên thuỷ tràn ngập khắp,

Là nơi an trú cho tất cả chúng sinh.

 

Thông qua những giáo lý khẩu truyền thiện xảo được thượng sư chỉ bảo.

Và thông qua những yoga về việc nhận ra bản chất nền tảng của tâm.

Sự hiển thị của luân hồi và Niết Bàn đều nằm dưới sự kiểm soát,

Thông qua việc đâm thủng các hiện tượng với sự tỉnh giác của Kila.

 

Như vây, sự tin tưởng khôn ngoan này có thể phá huỷ những ảo tưởng về luân hồi và Niết Bàn.

Rút lấy sự sống của những thế lực của sự đảo điên mà khó có thể điều ngự.

Nó làm ngập tràn không gian hạnh phúc bởi Bồ Đề Tâm,

Và nó làm hoàn hảo sự xuất hiện và tồn tại các mandala của mạng lưới phép màu.

 

Ema! Tất cả những chúng sinh có thể thực hiện pháp yoga của Kila :

Hoạt thần tối cao của tất cả chư Phật,

Cùng với quyến thuộc là những trưởng tử tối thượng và các phẫn nộ tôn khác.

Đạt được sức mạnh thông qua sự trống rỗng của luân hồi và Niết Bàn

Và tất cả có thể đạt được tới đẳng cấp của đấng Đại Vinh Quang,

trong ngay chính cuộc sống này.


 

Dao Phổ Ba ( Vajrakilaya ) Nhỏ9.9103202

Sản phẩm khác

Total: 99

Hỗ trợ trực tuyến

 • Giờ mở cửa 8h30 đến 19h30
 • Thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần
 • Diệu Ý 090 25725 99

 

Sản Phẩm Mới

Nghe nhạc - kinh

Pháp Phục Phật Tử

Thành công!
Sản phẩm đã xem